بازگشت

تحول و خرابی که به دنبالش نوسازی دارد .

برای شرایط کنونی به فکر تحول باشید.

نگران اتفاقی که باعث مشکل شده نباشید این موضوع بعد مدتی حل می شود ( باید صبر کنید زمان در این موضوع دخیل است ) .

باید نظریاتتان را بیان کنید حتی اگر باب میل اطرافیانتان نباشد .

شروع مراحل خوب زندگی بعد گذراندن یک دوره سختی .