بازگشت

پایداری در مقابل مشکلات .

لجاجت .

قدرت .

آدم بداخلاق .

ایستادگی .