بازگشت

نا امیدی .

پشیمانی .

غصه برای یک عشق نافرجام .

ضرر و زیان در تجارت .

از دست دادن کسی که به شما علاقه مند بوده و قدرش را نمی دانستید .