Ґ

ی ی ǘ ی ی ی .

эی ی .

ی ی ی ǘی یی Ԙ یی .

ی ی .